ZorgDomein

ZorgDomein

Verbinden van zorgverleners.
Verbeteren van zorg.

ZorgDomein ondersteunt het zorgproces en de bijhorende communicatie binnen en tussen eerste-, tweede- en derdelijns zorgverleners. Als marktleider slaan ze daarmee een brug tussen huisartsen
en het ziekenhuis, de geestelijke gezondheidszorg, ZBC’s, diagnostische centra, laboratoria en andere zorginstellingen.
ZorgDomein heeft als missie de zorg te verbeteren door zorgverleners onderling op een slimme manier met elkaar te verbinden. Ze hebben hier verschillende oplossingen voor: eVerwijzen, eDiagnostiek en eConsultatie.

Icons
Om de zorgprocessen inzichtelijk te maken voor klanten van ZorgDomein hebben wij infographics en icons ontworpen die geschikt zijn voor het beeldscherm. De icons worden ook gebruikt om digitale instructies en formulieren inzichtelijk te maken.
Huisstijl Gemeente Rotterdam
Huisstijl Gemeente Rotterdam
Huisstijl Gemeente Rotterdam

Share by: