Wageningen Campus

Wageningen Campus

Wageningen Campus.
Concrete ontmoetingsplek.

Op Wageningen Campus weten weet men dat het delen van kennis net zo belangrijk is als het ontwikkelen van kennis. Ze zijn ervan overtuigd dat daarin de sleutel ligt tot werkelijk innovatieve oplossingen voor de wereldwijde problemen van deze tijd. Daarom is Wageningen Campus ingericht als ontmoetingsplek voor onderzoekers, (startende) ondernemers en studenten op het gebied van voeding en voedselproductie, leefomgeving en gezondheid.

Wageningen Campus is gericht op ontmoeting en verbinding van kennisorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en starters. Met de research-instituten van WUR, (inter)nationale R&D-bedrijven zoals FrieslandCampina, Noldus, Yili, Kikkoman en Keygene, onderzoeksinstellingen zoals NIOO, onderwijsinstellingen zoals Wageningen University en Aeres Hogeschool en tal van MKB bedrijven en startups biedt de campus het juiste klimaat om te komen tot innovatieve oplossingen.

Wij zijn gevraagd om de campus als merk vorm te geven. Tevens hebben wij de bewegwijzering op het terrein ontworpen.

Share by: