VO HO netwerk platform

Huisstijl Gemeente Rotterdam

Platform voor Vo-Ho netwerk

Het Vo-Ho Netwerk Limburg is een regionaal netwerk van docenten van voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, universiteiten, en mensen uit de beroepspraktijk en wetenschap. Wij gaven vorm aan het platform waar die samenwerking gestalte krijgt.
We werkten nauw samen met communicatieadviseur Karin Dormans (De Heldermakerij).

SchoolMeetsPractice naamgeving
In samenspraak met Karin Dormans hebben wij een url-naam geadviseerd. Daarbij was het doel om een associatief verband te kunnen leggen tussen 'school' en 'praktijk'.
Echter het contact tussen bedrijfsleven en onderwijs is geen eenrichtingsverkeer. Om dat bijzonder te benadrukken hebben we in het logo ook de 'omgedraaide' tekstversie van de url getoond ('PracticeMeetsSchool').

Website

De website is een actief platform waar gebruikers direct informatie kunnen delen m.b.t. actuele zaken, ervaringen en nieuwsfeiten. Wij hebben de vormgeving van de site ontwikkeld in samenwerking met Betawerk.
SchoolMeetsPractice

Share by: