Expertises

Expertises

Onze expertises zijn gericht op een brede inzetbaarheid van visuele communicatie. Niet voor één gat te vangen. Multi-disciplinair. En daarom zijn we een geschikte partner die de volle breedte van de visuele communicatie kent en beheerst. We zien geen scheidslijnen tussen print, online en spatial. We zien de mogelijkheden en passen ze daar waar nodig toe.

Visual brand identity

De visuele vertaling van een merk. Van grote complexe organisaties tot het MKB. Overheidsorganisaties, onderwijsinstituten, culturele instellingen, zorgcentra, bedrijfsleven en startups. Onze klanten zien de noodzaak van goed design en willen het ook effectief toepassen.
We bieden complete trajecten. Van strategie tot naming. Van ontwerp tot templates. We werken voor grote organisaties regelmatig intensief samen met hun inhouse communicatieprofessionals. Soms op de voorgrond, soms in de achterhoede.

Strategie en consulting

Design biedt inzicht. Geeft ongenaakbaar weer of iets klopt of iets niet klopt. Daarvoor hebben wij een neus ontwikkeld. We helpen klanten in het maken van besluiten doordat we verschillende standpunten in perspectief kunnen plaatsen. Door jarenlange ervaring met grote organisaties kennen we de taal van de boardroom en de complexe wegen die soms moeten worden bewandeld om iets te bereiken. Wij kunnen piketpaaltjes plaatsen.
Strategie is ook mensenwerk. We hebben de juiste eigenschappen om zorgvuldig en behoedzaam te zijn. En daar waar nodig is er overtuigings- en slagkracht om te kunnen handelen.

Spatial design

De ruimtelijke omgeving is bij uitstek een communicatieplatform. En we zien dat de ruimtelijke omgeving belangrijk is voor de reputatie van een merk of een organisatie. Die ruimte gebruiken wij graag. Het liefst omgeven door goede architectuur. We zijn gesprekspartner van architecten, bouwconsultants en facilitair managers. We maken beeldkwaliteitsplannen voor in- en exterieurs. We zijn ervaren wayfinding designers en kennen de weg in de wereld van de uitvoerende techniek.

Infographics en illustratief beeld

De ultieme werking van het beeld wordt steeds meer erkend. Voor ons reeds jaren een feit. De humor, de zeggingskracht, het ondoorgrondelijke; sterk verbonden met de beeldende kunsten. En tegelijkertijd het verhelderende, het inzichtelijke en het toegankelijke van het beeld als communicatiemiddel. Complexe materie en zware kost kunnen door het gebruik van beeld inzichtelijk en begrijpelijk worden gemaakt. Dat is de kracht van beeld. Wij zijn ervaren vakmensen op dit gebied.
Share by: