Postzegels


Oplage 83,8 miljoen

‘Nederlandse Bouwwerken’ is het thema van het postzegel-basisassortiment.
Op deze drie zegels hebben wij het beeld van heden en verleden picturaal gecombineerd. De typisch Nederlandse luchten die op alle drie de postzegels te zien zijn, staan symbool voor vrijheid en optimisme. De totale oplage van de postzegels is 83,8 miljoen.

Gemaakt tijdens dienstverband bij Studio Dumbar

Share by: