Het Oogziekenhuis Rotterdam

Huisstijl Gemeente Rotterdam

Hooggespecialiseerde oogzorg

Het Oogziekenhuis Rotterdam is internationaal gezien een belangrijk instituut dat haar topkennis deelt met andere oogheelkundige instituten over de hele wereld. Met dat uitgangspunt hebben wij een beeldmerk en visuele identiteit ontwikkeld waarin het internationale herkenbare ziekenhuissymbool (H van Hospital) centraal staat.
De H staat ook voor 'hospitality'. Want het Oogziekenhuis is zich bewust van de angsten en de stress die oogziekten en -aandoeningen teweeg kunnen brengen. Zo is veel aandacht besteed aan architectuur, interieur en kunst in het gerenoveerde gebouw en de tuin. De omgeving zorgt voor een sfeer die rust  en aandacht uitstraalt.
Ook zijn de behandelprocedures uiterst secuur en inzichtelijk vastgelegd. De patiënt ervaart daardoor de hoge mate van professionaliteit en kunde en voelt zich hierdoor meer gerustgesteld.
Huisstijl Gemeente Rotterdam

Het merk

Het Oogziekenhuis Rotterdam is de initiatiefnemer van Het Oogzorgnetwerk en de Focuskliniek.
In het ontwerp is de visuele nadruk gelegd op de woorden 'oog' en 'focus'. Daardoor zijn de lange officiële namen in essentie weergegeven.


Drie ingrediënten bepalen de visuele kracht van de communicatiemiddelen: een significant eigen typografisch beeld; heldere duidelijke informatieoverdracht; een positieve look & feel.Huisstijl Gemeente Rotterdam

Huisstijl Gemeente Rotterdam

Informatie voor patiënten

Informatie met betrekking tot behandelingen en ziektebeelden is consequent, correct en volledig. Zowel extern (folders voor patiënten) als intern (folders voor behandelaars).Huisstijl Gemeente Rotterdam

Huisstijl Gemeente Rotterdam

Oogdruppelen app

De app, waarvoor wij de illustratie en algemene vormgeving leverden, biedt een uitgebreide oordruppelinstructie waarbij stap voor stap wordt uitgelegd hoe een patiënt het beste kan druppelen.

Huisstijl Gemeente Rotterdam

Interne- en corporate communicatie

Het Oogziekenhuis besteedt veel aandacht aan de interne communicatie. Daardoor wordt de kwaliteit van dienstverlening vastgehouden en verbeterd.
Er is gericht aandacht voor angstreductie, efficiëntie en het staven van kwaliteit.

Er zijn iconen ontwikkeld die consequent terugkomen in beleidspresentaties, jaarplannen, kaderbrieven, etc.

De jaarverslagen zijn consequent vormgegeven op basis van een typografisch concept. De verschillende thema's door de jaren heen zijn illustratief verbeeld.

Huisstijl Gemeente Rotterdam

Huisstijl Gemeente Rotterdam

Huisstijl Gemeente Rotterdam
Share by: