Inrichting onderwijsgebouw WUR

KPN tower
Kunstwerk trappenhuis: Kim Habers

Co-creatie en advies.
Inrichting van onderwijsgebouw.

Het onderwijsgebouw Orion van Wageningen University & Research is ontworpen door Ector Hoogstad Architekten.
Wij werden door het Facilitair Bedrijf van WUR ingeschakeld om de inrichting, de bewegwijzering en de kunst te bepalen.
De opdracht aan de architect was beperkt tot een basale inrichting van het gebouw. Echter om aan te sluiten bij de belevingswereld van de gebruikers (studenten en event visitors) was er meer nodig. Ook een visuele aansluiting met de kennisgebieden van WUR was wenselijk.

Beeldkwaliteitsplan

De vraag resulteerde in een beeldkwaliteitsplan dat richtlijnen geeft voor het inrichten van het gebouw. Verspreid over enkele jaren worden meubels bepaald, bewegwijzering geoptimaliseerd, en kunstenaars en vormgevers gescout voor het maken van decoraties en kunstwerken.
Met steeds het plan als uitgangspunt.

Voorafgaand aan het plan hebben we breed de behoeften verkend. Door te overleggen met studentenraad, communicatie- en facilitair medewerkers is het plan in co-creatie tot stand gekomen. Stap voor stap, en steeds weer reflecterend.

Ritzen-Design-Consult heeft het gehele traject (van plan naar implementatie en uitvoering) als consultant begeleid.
KPN tower
Concept
De verkenning leidde tot een concept dat gebaseerd is op de te spiegelen plattegronden van de basale vijfhoek van het gebouw. De as scheidt 'west' en 'oost'. Het was opmerkelijk dat de de spiegeling van beide zijden in het gebouw leidde tot een gebrekkige oriëntatie. De denkbeeldige horizontale as van het gebouw is als het ware de kapstok van het concept.

We hebben twee kleuren gekozen (blauw en rood) die voldoende onderscheidend zijn van de standaard groene bewegwijzering die in alle gebouwen van WUR wordt gebruikt (zie WUR bewegwijzering).
Bovendien verwijzen de kleuren naar de twee uitgangen die op de route liggen van nabije gebouwen. Het rood refereert aan het bakstenen gebouw met de naam Forum; het blauw refereert aan het betonnen skeletgebouw genaamd Atlas.
Het kleurenpalet van diverse roden en blauwen wordt consequent doorgevoerd op meubels en aanvullende decoratieve bewegwijzering.

Het 'spiegelconcept ' is ook doorgevoerd in de plaatsing en positie van meubels en kunstwerken. In zowel in de oostelijke als de westelijke helften van het gebouw vinden we dezelfde meubelopstelling en kunst en graphics.
KPN tower
KPN tower
KPN tower

Infographics
Ons advies was om met infographics de gebruikers en de bezoekers kennis te laten maken met de facts & figures van Wageningen University & Research. De herkomst van internationale studenten; de ecologische footprint van de universiteit; de organisatiegeschiedenis van onderwijs en onderzoek. De infographics zijn door de grootte zowel informatief als decoratief. Ritzen-Design-Consult heeft 3 illustratoren gescout, die samen 6 wanden hebben ontworpen. Met de werkgroep is de content gemaakt en invulling gegeven aan de uitwerkingen.
De plaats van de graphics is conform het spiegelconcept bepaald. Zowel aan de westzijde, als aan de oostzijde zijn 3 wanden van een print voorzien.

V  Infographics ontwerp Trudy Bruil:

KPN tower
KPN tower
V  Infographics ontwerp Vincent Meertens:
KPN tower
KPN tower
V  Infographics ontwerp Vincent van Baar:
KPN tower
KPN tower

Beeldende kunst
Voor de twee grote verblijfsruimten op de begane grond en voor het trappenhuis (8 verdiepingen) hebben we drie kunstenaars geselecteerd die elk afzonderlijk een wand ter beschikking kregen.

Trappenhuis
In ons beeldkwaliteitsplan hebben we aangegeven dat er in het trappenhuis een kunstwerk nodig was dat sterk refereerde aan de jongerencultuur (bv. graffity). Ook de doorlopende hoogte moest volledig worden benut. Beeldend Kunstenaar Kim Habers (*NL) heeft vervolgens meer dan 350 M2 (!) met de hand en met veel acrylstiften de betonwand voorzien van een visuele roller coaster van structuren, cellen en groei.

Verblijfruimten
De twee verblijfruimten zijn gespiegeld. Frank Plant (*USA, wonend in Barcelona) werd gevraagd een werk te maken dat verband hield met het leven op de campus. Diederick Kraaijeveld (*NL, Amsterdam) werd gevraagd nadruk te leggen op de globalisering. Conform het beeldkwaliteitsplan hebben beide kunstwerken gemeen dat ze technisch gezien semi-ruimtelijk zijn opgebouwd. Verder was gesteld aan beide kunstenaars dat de uitwerking en het thema verband moesten houden met het thema duurzaamheid. Plant's werk legt daarbij de link met communicatieve duurzaamheid; Kraaijeveld wijst ons op de positie van de kwetsbare noordpool

V  Kunstwerk Frank Plant, titel: Grow
KPN tower
V  Kunstwerk Diederick Kraaijeveld, titel: Moeder Aarde

Share by: